• delavi
  • delavi
  • delavi
  • delavi
  • delavi
  • delavi
We produce healthy, safe and high quality pork tailored to your needs

Kwaliteit

Sinds 2003 is een kwaliteitsmanagementsysteem geïmplementeerd, waardoor op systematische en gestructureerde wijze,  de continuïteit van de kwaliteitsverwachtingen en de wettelijke eisen zijn gewaarborgd.

De accreditatie van dit kwaliteitsmanagementsysteem door een onafhankelijke instelling is een duidelijke meerwaarde voor zowel delavi als voor de klanten.

Omwille van de klantenverwachtingen, werd gekozen om het kwaliteitsmanagementsysteem uit te bouwen conform de vereisten van de BRC-standaard, high level.

Een team van verantwoordelijken onder leiding van de kwaliteitsverantwoordelijke implementeren dagelijks het systeem in de organisatie.

De opgedane kennis gebruiken we om procedures en werkwijzen te optimaliseren.

Certificaten: