delavi duurzaam loopbaanbeleid

Delavi neemt deel aan het ESF project Duurzaam Loopbaanbeleid

Via een duurzaam loopbaanbeleid wil Delavi bouwen aan een duurzame band met het personeel, om zowel het bedrijf als de werknemer een duurzame toekomst te bieden. Enkel met de hulp van competent, ervaren, initiatief nemend personeel kan stand worden gehouden in deze steeds moeilijker wordende sector. Delavi wil dan ook het kader en de kansen bieden om de loopbaanverwachtingen van de werknemer optimaal in te lossen en dit binnen een gemeenschappelijke visie. Dit moet finaal de tevredenheid, betrokkenheid, zin voor initiatief en verantwoordelijkheidszin verhogen zodat de kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit geoptimaliseerd wordt.

Delavi wil met dit project rond duurzaam loopbaanbeleid focussen op een 3-tal zaken :

  • Een voldoende, kwalitatieve instroom van medewerkers die matchen met de strategie en waarden van het bedrijf zodat er minder uitval is van bij het begin van de loopbaan en er kan gestart worden met gemotiveerde medewerkers die zich willen inzetten voor het bedrijf en daar hun loopbaan wensen uit te bouwen.
  • Een coherent loopbaanbeleid dat zich vastgrijpt in alle onderdelen van het HR-beleid waardoor er meer interne doorstroom is.
  • Een transparante 2-richtingscommunicatie die de cultuur, waarden, visie van Delavi doet leven, de neuzen in dezelfde richting zet en de werknemers mee aan het stuur zet van het resultaat van het bedrijf. Zo krijgen ze het gevoel dat ze ertoe doen, zullen ze fier zijn om bij Delavi te werken en zullen ze ook beseffen dat ze mee verantwoordelijk zijn voor de richting die hun loopbaan uitgaat.

Om dit project te verwezenlijken krijgt Delavi financiële steun van het ESF (Europees sociaal fonds) en het VCF (Vlaams cofinancieringsfonds) en investeert het zelf ook een substantieel deel.